Našu opremu možete pronaći na Dimensions i Outlook festivalima od 29.08. – 10.09.2017. u kampu Brioni i Fortu Punta Christo.